Pháp lý bất động sản

Luật nhà ở 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

Sàn Lam Kinh tổng hợp các văn bản Luật nhà ở Thông tin về Luật nhà ở 2015 Số/Ký hiệu: 65/2014/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2014 Ngày có hiệu lực: 01/07/2015 Người ký: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Cơ quan ban hành: Quốc hội Link download văn bản Luật nhà ở năm 2015: http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2014/12/65.signed.pdf...

Các loại đất phi nông nghiệp

Tìm hiểu về các loại đất phi nông nghiệp của Việt Nam Xem thêm bài viết – [p2p type=”slug” value=”cac-loai-dat-nong-nghiep”][/p2p] Theo điều 13 Luật Đất Đai năm 2003, các loại đất phi nông nghiệp bao gồm: a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; b) Đất xây dựng trụ sở cơ...

Các loại đất nông nghiệp

Cùng tìm hiểu về các loại đất nông nghiệp được quy định tại Việt Nam Theo điều 13 Luật Đất Đai năm 2003. Đất nông nghiệp bao gồm các loại sau: a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác;...

Các loại đất (nhóm đất) theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cùng tìm hiểu qua 1 số thông tin về loại đất tại Việt Nam Các loại đất (nhóm đất) theo quy định của Luật Đất Đai theo pháp luật Việt Nam hiện hành Theo điều 13 Luật Đất Đai năm 2003, đất gồm có 3 nhóm 1. Nhóm đất nông nghiệp (Đất được sử dụng...
Lên đầu trang