Giá đất Hòa Xuân Đà Nẵng năm 2016

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh tổng hợp 1 số thông tin về thị trường giá đất Hòa Xuân Đà Nẵng

Tên dự án: Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

Thông tin tham khảo Giá đất Hòa Xuân Đà Nẵng năm 2016 như sau :

Giá đất Hòa Xuân khu đảo vip

 • Đường 7m5 giá từ 9 triệu – 9,5 triệu/m2
 • Đường lớn giá từ 11 triệu – 12 triệu /m2

Giá đất Hòa xuân khu sinh thái ven sông Hòa Xuân đảo 1

 • Giá từ 11 triệu – 13 triệu/m2

Giá đất hòa xuân Nguyễn Tri Phương

 • Đường lớn 10,5 m, 9m giá từ  9 triệu /m2
 • Đường nhỏ 7,5m giá từ 7 triệu /m2

Giá đất hòa xuân sinh thái đảo 1

 • Đường 7m5 giá từ 7 triệu – 10 triệu /m2

Giá đất hòa xuân khu đồng nò giá 6 triệu/m2

Giá đất khu B giá từ 3 triệu / m2

 

 Giá đất Hòa Xuân Khu E1:

 • Giá đất đường 5m5: Có giá từ 4 Triệu/m2 – 4.4 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 7m5: Có giá từ 4.9 Triệu/m2 – 5.4 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 10m5: Có giá từ 5.6 Triệu/m2 – 6.4 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 15m: Có giá từ 6.9 Triệu/m2 – 7.6 Triệu/m2.

 Giát đất Hòa Xuân Khu E1 mở rộng:

 • Giá đất đường 5m5: Có giá từ 3.8 Triệu/m2 – 4.1 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 7m5: Có giá từ 3.8 Triệu/m2 – 5 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 10m5: Có giá từ 5.1 Triệu/m2 – 5.6 Triệu/m2.

 Giá đất Hòa Xuân Khu E2:

 • Giá đất đường 5m5: Có giá từ 3.4 Triệu/m2 – 3.7 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 7m5: Có giá từ 4.2 Triệu/m2 – 5 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 10m5: Có giá từ 4.9 Triệu/m2 – 5.4 Triệu/m2.

Giá đất Hòa Xuân Khu E2 mở rộng:

 • Giá đất đường 5,5m: Có giá từ 2.7 Triệu/m2 – 3,4 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 7,5m: Có giá từ 3.5 Triệu/m2 – 4 Triệu/m2.
 • Giá đất đường 10,5m: Có giá từ 4,3 Triệu/m2 – 5,1 Triệu/m2.

 

Xem thêm :


Từ khóa: ,
Lên đầu trang