Đà Nẵng sắp thu hồi 79 công trình, dự án đất đến vào năm 2020

Ngày 14/11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, phiên họp thường kỳ UBND TP.Đà Nẵng do Chủ tịch UBND thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chủ trì đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.
 


Đà Nẵng sắp thu hồi 79 công trình, dự án với diện tích đất cần thu hồi là 437,2030ha. (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đã cơ bản thông qua danh mục 79 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020 với diện tích đất cần thu hồi là 437,2030 ha. Đồng thời, UBND TP.Đà Nẵng cũng thông qua danh mục 13 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 (với diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng là 19,8317ha, diện tích đất rừng cần chuyển mục đích là 0,32ha).

 

Những danh mục công trình dự án nêu trên sẽ được UBND TP.Đà Nẵng trình ra  HĐND phê duyệt trong kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng cuối năm 2019. Đây là các công trình dự án đã được phê duyệt quy hoạch và đã được ghi vốn thực hiện, hoặc các dự án hiện đang trình phê duyệt quy hoạch nhưng đã được HĐND thành phố thống nhất triển khai để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đất tái định cư phục vụ giải tỏa.

 

Đối với việc thực hiện dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2013-2019, theo báo cáo của Sở TN&MT, đến cuối năm 2019 tổng số thửa đất đưa vào cơ sở dữ liệu đạt được là: 475.480 thửa/352.830 thửa dự kiến, đạt 134,7%.

 

Sở TN&MT cũng đang xây dựng hệ thống cổng thông tin đất đai để cung cấp cung cụ tiếp cận thông tin đất đai đến với cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân gồm các thông tin thông tin địa chính, giá đất, quỹ đất kêu gọi đầu tư, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai… Dự kiến tháng 12/2019 sẽ được đưa vào vận hành chính thức, đáp ứng được các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

 

Nguồn: BTV Lam Kinh tổng hợp