Theo đó, Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc do Công ty CP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc ( viết tắt là Công ty Vĩnh Lộc ) làm chủ góp vốn đầu tư .Qua thanh tra nhận thấy, về pháp lý dự án Bất Động Sản và quy đổi chủ góp vốn đầu tư : Đồ án quy hoạch chung Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc được phê duyệt từ năm 1997, đến nay đã hơn 23 năm và đã 3 lần đổi chủ góp vốn đầu tư nhưng dự án Bất Động Sản tiến hành rất chậm do có nhiều vướng mắc lê dài, phải chờ quan điểm chỉ huy của Thường trực Thành ủy và Ủy Ban Nhân Dân TP trong quy đổi chủ góp vốn đầu tư và kiểm soát và điều chỉnh tỷ suất góp vốn của những bên .Ngoài ra, còn do trình tự, thủ tục pháp lý và quy trình biến hóa pháp nhân mới, việc kiểm soát và điều chỉnh chủ trương tương quan tỉ lệ góp vốn bị lê dài vì có sự chỉ huy chưa thống nhất về kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ vốn nhà nước chi phối từ phía TP, những quan điểm khác nhau về tỉ lệ góp vốn giữa những bên có tương quan .

Cạnh đó, còn do có nhiều thay đổi giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh cấp đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới theo qui định hiện hành có nhiều thay đổi cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết sử dụng đất cho phù họp.

Song song đó, Công ty Vĩnh Lộc chưa có quyết định hành động công nhận chủ góp vốn đầu tư, do đó không nộp hồ sơ sử dụng đất theo lao lý pháp lý đất đai và những pháp lý tương quan tại Sở Tài nguyên và Môi trường …Dự án  Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc ở TP HCM được xử lý thế nào? - Ảnh 1.Dự án Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc ( TP Hồ Chí Minh ) lê dài hơn 23 nămĐến nay, dự án Bất Động Sản vẫn chưa được lập quy hoạch chi tiết cụ thể, tiến trình tiến hành triển khai quy hoạch 1/2000 chậm, chưa chọn đơn vị chức năng tư vấn. Thiếu sót này thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu vực huyện Bình Chánh .

Việc quản lý đất đai tại dự án và việc xử lý vi phạm: Công tác quản lý đất đai và kiểm tra xử lý về hoạt động xây dựng tại khu đất dự án trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Bình Chánh còn nhiều hạn chế, thiếu sót, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm.

Ủy Ban Nhân Dân xã Vĩnh Lộc B chưa quản trị phần đất 11,060 ha mà nhà nước đã bồi thường, có kiểm tra, giải quyết và xử lý những khu công trình lấn, chiếm đất đai, thiết kế xây dựng tại phần đất thuộc dự án Bất Động Sản nhưng còn chậm, thiếu cương quyết dẫn đến khu công trình vi phạm sau khi đã xừ lý vẫn liên tục tái phạm, 1 số ít khu công trình vi phạm còn sống sót .Thiếu sót trên thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân 3 xã Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc A và Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh, những tập thể, cá thể được giao triển khai quản trị đất đai và trật tự thiết kế xây dựng trên địa phận huyện …Về yêu cầu của Công ty Vĩnh Lộc được liên tục thực thi dự án Bất Động Sản : Công ty Vĩnh Lộc là đơn vị chức năng được xây dựng bởi Tổng Công ty Nông nghiệp TP HCM và Công ty C&T để triển khai dự án Bất Động Sản Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc, nhưng đến nay Tổng Công ty Nông nghiệp Hồ Chí Minh chưa hoàn tất những thủ tục để Công ty Vĩnh Lộc là chủ góp vốn đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản .

Khi được giao làm chủ đầu tư dự án, Thanh tra TP nhận thấy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn không đủ tiềm lực để thực hiện dự án. Qua làm việc Thanh tra TP, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cũng xác định không tiếp tục thực hiện dự án. Do đó, việc Công ty Vĩnh Lộc kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án là không có cơ sở xem xét…

Từ những Kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP yêu cầu và được quản trị UND TP Tóm lại chỉ huy như sau : Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy Ban Nhân Dân TP xem xét kiểm soát và điều chỉnh hoặc tịch thu, hủy bỏ quyết định hành động số 353 của Ủy Ban Nhân Dân TP vì chưa khá đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục, trường họp phải tịch thu thì đồng thời tham mưu Ủy Ban Nhân Dân TP tịch thu đất của Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh .Tổ chức kiểm điểm giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm so với những tập thể, cá thể có thiếu sót trong việc tham mưu phát hành quyết định hành động số 353 chưa vừa đủ pháp lý về trình tự, thủ tục như đã nêu tại phần Kết luận thanh tra. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có tác dụng phê duyệt quy hoạch tỷ suất 1/2000 Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh và những đơn vị chức năng tương quan thiết kế xây dựng tiêu chuẩn, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, tiến hành xã hội hóa việc triển khai dự án Bất Động Sản trình Ủy Ban Nhân Dân TP. Tham mưu Ủy Ban Nhân Dân TP lựa chọn nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản theo hướng xã hội hóa .Giao Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh : Khẩn trương lập quy hoạch cụ thể tỷ suất 1/2000 của Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc, xem xét việc kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh cấp đất của Thủ tướng nhà nước, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo qui định hiện hành. Kiểm tra việc quản trị đất đai, thiết kế xây dựng, giải quyết và xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án Bất Động Sản tại 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai …

Tóm tắt nội dung: Dự án Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc (TP HCM): Kéo dài hơn 23 năm – Báo Người lao động