Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Lam Kinh

68 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu,Tp. Đà Nẵng

[email protected]