• 1. Golden Rose Hotel – Khách Sạn Giá Rẻ Quận Sơn Trà Đà Nẵng
  • Phòng Nghỉ Tại Golden Rose Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Golden Rose Hotel – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp
 • 2. Lamuno Da Nang Hotel – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng
  • Phòng Nghỉ Tại Lamuno Da Nang Hotel – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Lamuno Da Nang Hotel – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp
 • 3. Raon Apartment and Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Raon Apartment and Hotel – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Raon Apartment and Hotel – Các Khách Sạn Ở Đà Nẵng Gần Biển
 • 4. Khách Sạn Essenza Hotel & Spa Đà Nẵng (Essenza Hotel & Spa Danang) – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
  • Phòng Nghỉ Tại Essenza Hotel & Spa Danang – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Essenza Hotel & Spa Danang – Các Khách Sạn Ở Đà Nẵng Gần Biển
 • 5. Khách sạn Misa Đà Nẵng (Misa Hotel Đà Nẵng) – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển Mỹ Khê
  • Phòng Nghỉ Tại Misa Hotel Đà Nẵng – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Misa Hotel Đà Nẵng – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển
 • 6. Khách Sạn Sekong Đà Nẵng (Sekong Hotel Đà Nẵng) – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Sekong Hotel Đà Nẵng – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Sekong Hotel Đà Nẵng – Khách Sạn Giá Rẻ Quận Sơn Trà Đà Nẵng
 • 7. Nam Hotel & Residences – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Nam Hotel & Residences – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Nam Hotel & Residences – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
 • 8. Sea Dragon Apartment & Hotel – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp
  • Phòng Nghỉ Tại Sea Dragon Apartment & Hotel – Top Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Sea Dragon Apartment & Hotel – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
 • 9. Grand Sunrise 3 Hotel & Spa – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Grand Sunrise 3 Hotel & Spa – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Grand Sunrise 3 Hotel & Spa – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
 • 10. Nature Hotel Da Nang – Khách Sạn Giá Rẻ Quận Sơn Trà Đà Nẵng
  • Phòng Nghỉ Tại Nature Hotel Da Nang – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Nature Hotel Da Nang – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển
 • 11. Bantique Hotel – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng
  • Phòng Nghỉ Tại Bantique Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Đường Phạm Văn Đồng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Bantique Hotel – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
 • 12. Ngọc Lan Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Ngọc Lan Hotel – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Ngọc Lan Hotel – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển
 • 13. Anh Phuong Hotel & Apartment – Khách Sạn Giá Tốt Nhất Tại Đà Nẵng
  • Phòng Nghỉ Tại Anh Phuong Hotel & Apartment – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Anh Phuong Hotel & Apartment – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp
 • 14. Khách Sạn San Marino Boutique – Top Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Khách Sạn San Marino Boutique – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Khách Sạn San Marino Boutique – Khách Sạn Gần Công Viên Biển Đông Đà Nẵng
 • 15. Pavilion Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Pavilion Hotel – Khách Sạn Giá Tốt Nhất Tại Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Pavilion Hotel – Top Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
 • 16. Belle Maison Parosand Đà Nẵng – Khách Sạn 5 Sao Đà Nẵng Gần Biển Mỹ Khê
  • Phòng Nghỉ Tại Belle Maison Parosand Đà Nẵng – Khách Sạn Gần Công Viên Biển Đông Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Belle Maison Parosand Đà Nẵng – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
 • 17. Chic Land Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Chic Land Hotel – Khách Sạn Giá Tốt Nhất Tại Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Chic Land Hotel – Top Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
 • 18. Four Points Đà Nẵng – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp
  • Phòng Nghỉ Tại Four Points Đà Nẵng – Khách Sạn Đà Nẵng Giá Rẻ Gần Biển Mỹ Khê
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Four Points Đà Nẵng – Khách Sạn Giá Rẻ Quận Sơn Trà Đà Nẵng
 • 19. Aria Hotel (Alani Hotel & Spa) – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Aria Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Aria Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Có Hồ Bơi
 • 20. An Thuyen Hotel – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại An Thuyen Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại An Thuyen Hotel – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
 • 21. Sofia Suite Hotel Danang – Khách Sạn Đà Nẵng Giá Rẻ Gần Biển Mỹ Khê
  • Phòng Nghỉ Tại Sofia Suite Hotel Danang – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Sofia Suite Hotel Danang – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp
 • 22. The Blossom House Da Nang – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại The Blossom House Da Nang – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại The Blossom House Da Nang – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển
 • 23. The Shann Hotel – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp
  • Phòng Nghỉ Tại The Shann Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Giá Rẻ Gần Biển Mỹ Khê
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại The Shann Hotel – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng
 • 24. Dana Marina Boutique – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển
  • Phòng Nghỉ Tại Dana Marina Boutique – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Dana Marina Boutique – Khách Sạn Đà Nẵng Có Hồ Bơi
 • 25. Paris Deli Danang Beach Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Giá Rẻ Gần Biển Mỹ Khê
  • Phòng Nghỉ Tại Paris Deli Danang Beach Hotel – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng
  • Các Điểm Đặc Biệt Tại Paris Deli Danang Beach Hotel – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển

1. Golden Rose Hotel – Khách Sạn Giá Rẻ Quận Sơn Trà Đà Nẵng

 • Địa chỉ: 56 Loseby, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Golden Rose Hotel có vị trí lợi thế gần biển Mỹ Khê – cung đường biển được bình chọn đẹp nhất tại Việt Nam. Vị trí này có thể di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng khác khá gần như cầu sông Hàn, cầu Rồng, chợ Bắc Mỹ An,…

 • Cách Biển Mỹ Khê: 500 m
 • Cách Cầu sông Hàn: 1,6 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,7 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,9 km
 • Cách Cầu Rồng: 2,2 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Golden Rose Hotel

Phòng Nghỉ Tại Golden Rose Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Golden Rose Hotel có vẻ ngoài theo thiết kế hiện đại. Bên trong bày trí với họa tiết và nội thất toát lên vẻ đẹp sang trọng và lộng lẫy bởi ánh kim. Khách sạn có 11 tầng, gần 100 phòng, với các hạng: Family, VIP, Deluxe, Superior, diện tích từ 25-55m2. Đặc biệt với hạng Family, với thiết kế gian phòng thông nhau, có khu vực bàn ghế tiếp khách, phòng tắm, khu bàn ăn và giường queen. Cùng nội thất và thiết bị tiện nghi sẽ giúp khách nghỉ có được giờ nghỉ ngơi hoàn hảo.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Golden Rose Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Golden Rose Hotel – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp

Golden Rose Hotel mang đến không gian nghỉ ngơi sang và xịn, cùng với dịch vụ hỗ trợ giúp quý khách có kỳ nghỉ dưỡng thật ý nghĩa. Nhà hàng bày trí sang trọng, hướng tầm nhìn ra biển, phục vụ đa dạng món ăn, từ Á-Âu. Bãi đỗ xe miễn phí (quý khách không cần đặt trước). Các dịch vụ khác: dọn phòng, giữ hành lý, bán tour, giặt là,… Khách sạn còn chuyên tổ chức các hoạt động tiệc, hội nghị (khi có nhu cầu). 

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Golden Rose Hotel

2. Lamuno Da Nang Hotel – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng

 • Địa chỉ: 03 Nguyễn Cao Luyện, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Lamuno Da Nang Hotel tọa lạc tại một trong những cung đường hiền hòa tại bán đảo Sơn Trà. Cách biển Mỹ Khê đẹp mê lòng người khoảng vài phút đi bộ, từ đây vào trung tâm thành phố khoảng 2km. Do đó, quý khách sẽ dễ dàng tham quan các địa điểm xinh đẹp trong ngày nhanh chóng.

 • Cách Biển Mỹ Khê: 500 m
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,5 km
 • Cách Cầu sông Hàn: 1,7 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,9 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,9 km
 • Cách Cầu Rồng: 2 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Lamuno Da Nang Hotel

Phòng Nghỉ Tại Lamuno Da Nang Hotel – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển

Khách sạn có vẻ đẹp trang nhã từ bề ngoài đến thiết kế bên trong mỗi căn phòng tiện ích. Lamuno Da Nang Hotel sở hữu 5 tầng với 40 phòng tất cả. Bao gồm các loại phòng: Family, Executive Suite, Deluxe, diện tích từ 27-40m2. Hạng Executive Suite có diện tích lớn nhất, view phòng hướng phố, có phòng tắm với vòi sen cao cấp (tắm nước nóng lạnh). Các vật dụng được trang bị đầy đủ: từ tủ quần áo, TV, điều hòa, bàn trang điểm,….

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Lamuno Da Nang Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Lamuno Da Nang Hotel – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp

Lamuno Da Nang Hotel thiết kế các tiện ích và dịch vụ khác giúp việc nghỉ dưỡng trở nên thuận lợi. Nhà hàng, quán bar, quầy cà phê mang đến những hương vị quen thuộc đến mới lạ từ Á-Âu. Có bố trí bếp chung hay tiện nghi BBQ giúp khách nghỉ sinh hoạt ăn uống khi cần thiết. Câu lạc bộ đêm tạo nên không gian giải trí, thư giãn đặc sắc. Tổ chức đi chơi bằng thuyền, câu cá, bơi ống thở,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Lamuno Da Nang Hotel

3. Raon Apartment and Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 97A Hoàng Bích Sơn, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Raon Apartment and Hotel nổi bật giữa cung đường phố sầm uất. Có vị trí gần biển, cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút đi xe máy. Vị trí thuận lợi này giúp khách nghỉ dễ dàng khi muốn đến thăm những điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố.

 • Cách Biển Mỹ Khê: 550 m
 • Cách Cầu sông Hàn: 1,5 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,6 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,8 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,9 km
 • Cách Cầu Rồng: 2,1 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Raon Apartment and Hotel

Phòng Nghỉ Tại Raon Apartment and Hotel – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển

Raon Apartment and Hotel nổi bật với hai tông màu chủ đạo là vàng, xanh và trắng. Phối màu và trang trí tại 32 phòng mang phong cách trẻ trung và năng động. Gồm các hạng: Deluxe, Superior, Studio, diện tích từ 25-35m2. Các phòng thiết kế với tường kính lớn, tầm nhìn hướng phố độc đáo. Phòng nghỉ có tủ, bàn, bộ ghế ngồi, các tiện ích và vật dụng trong phòng và phòng tắm được trang bị đầy đủ.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Raon Apartment and Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Raon Apartment and Hotel – Các Khách Sạn Ở Đà Nẵng Gần Biển

Raon Apartment and Hotel bố trí các tiện ích giải trí, khám phá trong và ngoài khuôn viên tạo nên những khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Nhà hàng và quán bar mang đến trải nghiệm vị giác đa dạng từ Bắc đến Nam. Khu chăm sóc sức khỏe với dịch vụ mát-xa đa dạng, làm đẹp. Các hoạt đông ngoài khuôn viên: tour đi bộ/ xe đạp, cano, lặn biển, lướt ván, câu cá,… Chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho khách nghỉ.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Raon Apartment and Hotel

4. Khách Sạn Essenza Hotel & Spa Đà Nẵng (Essenza Hotel & Spa Danang) – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

 • Địa chỉ: 39 An Thượng 33, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Khách sạn Essenza Hotel & Spa Đà Nẵng có vị trí rất gần biển Mỹ Khê – chỉ vài bước chân đi bộ. Khách sạn có vị trí trên con phố khá yên bình, nơi tập trung nhiều tiện ích xung quanh. Di chuyển đến những điểm vui chơi, giải trí, ngắm cảnh nổi bật trong nội thành nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 • Cách Biển Mỹ Khê: 300 m
 • Cách Upside Down World Danang: 1,3 km
 • Cách Cầu Trần Thị Lý: 1,8 km
 • Cách Asia Park Danang: 2,2 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 2,2 km
 • Cách Cầu Rồng: 2,4 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Khách sạn Essenza Hotel & Spa Đà Nẵng

Phòng Nghỉ Tại Essenza Hotel & Spa Danang – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Khách sạn Essenza Hotel & Spa Đà Nẵng nổi bật với không gian gần gũi với thiên nhiên. Cây xanh được bố trí xen kẽ điểm xuyết bên cạnh những tiện ích, nội thất được bày trí. Khách nghỉ sẽ lựa chọn một trong 50 phòng nghỉ hiện đại, với hạng: Deluxe Studio, Superior, Standard, diện tích từ 23-45m2. Hạng Superior, view hướng biển một góc, phòng rộng rãi, bày trí nội thất tinh tê và phù hợp. Phòng có ghế bành, tủ đồ, TV, điều hòa,.. và phòng tắm tiện lợi cho sinh hoạt.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Essenza Hotel & Spa Danang

Các Điểm Đặc Biệt Tại Essenza Hotel & Spa Danang – Các Khách Sạn Ở Đà Nẵng Gần Biển

Khách sạn Essenza Hotel & Spa Đà Nẵng mang đến không gian nhà hàng với thực đơn hảo hạng và quầy bar kết hợp tại sảnh rộng rãi và thoáng mát. Khách sạn có khu spa – làm đẹp trong khuôn viên, sân vườn rộng rãi giúp thư giãn và ngắm cảnh. Bố trí khu vực nấu ăn chung, tiện nghi nấu nướng ngoài trời. Hệ thống bãi đỗ xe miễn phí, dịch vụ cho thuê xe ô tô/ xe đạp, đưa đón. Tất cả đều mang đến dịch vụ chất lượng và đặt sự hài lòng của quý khách lên ưu tiên.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Khách sạn Essenza Hotel & Spa Đà Nẵng

5. Khách sạn Misa Đà Nẵng (Misa Hotel Đà Nẵng) – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển Mỹ Khê

 • Địa chỉ: 11 Đình Nghệ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Từ Misa Hotel Đà Nẵng, quý khách sẽ nhanh chóng đi đến biển Mỹ Khê nổi tiếng – với bãi tắm đẹp và hiền hòa. Vị trí thuận lợi này còn giúp khách nghỉ di chuyển đến trung tâm, đến sân bay nhanh chóng, với bán kính khoảng 3km.

 • Cách biển Mỹ Khê: 250 m
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,7 km
 • Cách Làng chài Mân Thái: 2 km
 • Cách Cầu Rồng: 2,1 km
 • Cách Chợ Hàn: 2,1 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5,5 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Misa Hotel Đà Nẵng

Phòng Nghỉ Tại Misa Hotel Đà Nẵng – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng

Misa Hotel Đà Nẵng mang thiết kế hiện đại từ sảnh khách chung, đến các gian phòng nghỉ. 12 tầng với 60 phòng ốc sạch sẽ và tiện nghi phòng phù hợp. Các phòng được thiết kế khéo léo với view phòng hướng biển trực diện/ hướng 1 góc biển. Gồm các loại phòng: Family, Superior, Deluxe, Suite, diện tích từ 20-40m2. Mỗi phòng bố trí: TV, tủ lạnh mini, điều hòa, két sắt, bàn làm việc,… Tiện nghi phòng tắm với vật dụng tắm miễn phí được cung cấp đầy đủ.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Misa Hotel Đà Nẵng

Các Điểm Đặc Biệt Tại Misa Hotel Đà Nẵng – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển

Misa Hotel Đà Nẵng chăm sóc chuyến nghỉ dưỡng của quý khách thêm tròn vẹn với dịch vụ, hoạt động hấp dẫn. Thuê dụng cụ thể thao để tham gia các hoạt động dưới nước: bơi ống thở, lặn, câu cá,… Thưởng thức hải sản tươi ngon, ẩm thực miền Trung và quốc tế ngon miệng tại nhà hàng. Khách sạn có bãi giữ xe miễn phí, dịch vụ taxi (đưa đón), cho thuê phương tiện di chuyển,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Misa Hotel Đà Nẵng

6. Khách Sạn Sekong Đà Nẵng (Sekong Hotel Đà Nẵng) – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 152 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 

Sekong Hotel Đà Nẵng nằm trên cung đường giáp biển, dọc cung đường này là tổ hợp các khách sạn và điểm ẩm thực hấp dẫn. Chỉ cách bãi biển xinh đẹp Mỹ Khê vài bước chân đi bộ, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và không khí biển trong lành.

 • Cách biển Mỹ Khê: 150 m
 • Cách Làng chài Mân Thái: 1,3 km
 • Cách Cầu sông Hàn: 2 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 2,1 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 6 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Khách sạn Sekong Đà Nẵng

Phòng Nghỉ Tại Sekong Hotel Đà Nẵng – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng

Sekong Hotel Đà Nẵng hiện lên với vẻ ngoài khỏe khắn bởi cấu trúc tối giản, bên trong sang trọng với nội thất gỗ, thạch sứ cao cấp. Mỗi hạng phòng với tầm nhìn hướng biển cực thích mắt sẽ giúp khách nghỉ có giờ nghỉ ngơi đúng nghĩa. 14 tầng với 88 phòng nghỉ lý tưởng, gồm: Superior, Suite Executive/ Family,  Deluxe, King, diện tích từ 24-45m2. Đặc biệt với hạng King, diện tích lớn nhất, view 2 mặt ra biển, không gian rộng và thoàng, cùng nội thất tiện nghi.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Sekong Hotel Đà Nẵng

Các Điểm Đặc Biệt Tại Sekong Hotel Đà Nẵng – Khách Sạn Giá Rẻ Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Sekong Hotel Đà Nẵng mang đến dịch vụ chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp và đa dạng cho quý khách thư giãn, cũng như khám phá. View nhà hàng hướng toàn cảnh ra biển và khu phố nhộn nhịp, thực đơn phong phú và tươi ngon. Khu mát-xa và spa, phòng tập hiện đại với đội ngũ hướng dẫn và bài học hiệu quả sẽ giúp khách nghỉ nâng cao sức khỏe. Hoạt động vui chơi trên biển: lặn, câu cá, bơi xuồng, lướt ván,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Sekong Hotel Đà Nẵng

7. Nam Hotel & Residences – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 109A Dương Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Nam Hotel & Residences nằm trên đường Dương Đình Nghệ – vị trí thuận lợi khi di chuyển các điểm điểm du lịch lân cận. Khách sạn chỉ cách bãi tắm Mỹ Khê khoảng 1km, vào trung tâm thành phố khoảng 2km. Các tiện ích đều sẵn có và gần khách sạn, thuận tiện để khám phá nét đặc trưng của phố biển.

 • Cách biển Mỹ Khê: 1 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,3 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,4 km
 • Cách Asia Park Danang: 3,4 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 4,9 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Nam Hotel & Residences

Phòng Nghỉ Tại Nam Hotel & Residences – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Nam Hotel & Residences nổi bật với phong cách hiện đại, vẻ đẹp sang trọng hiện lên từ gạch ốp và nội thất gỗ tinh tế. 48 phòng nghỉ mang đến chất lượng nghỉ ngơi tuyệt hảo. Các phòng đều có view hướng ra biển, gồm: Apartment, Deluxe, Superior, Suite, diện tích từ 25-65m2. Hạn phòng Suite hướng biển, thiết kế 2 mặt tường kính hướng ra ngoài, phòng có giường lớn, ghế sofa, và các tiện ích phòng khác. Phòng tắm trang bị vòi sen, bồn tắm cao cấp và vật dụng tắm miễn phí.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Nam Hotel & Residences

Các Điểm Đặc Biệt Tại Nam Hotel & Residences – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

Đến với Nam Hotel & Residences, quý khách sẽ được trải nghiệm tiện ích và tận hưởng dịch vụ cao cấp. Nam Restaurant phục vụ ẩm thực Việt-Á-Hàn, dưới bàn tay chế biến tinh hoa của người đầu bếp. Nam Beachview Lounge ở tầng cao nhất, phục vụ không gian bar/ quầy cafe cao cấp. Cùng hồ bơi tầng thượng, vươn tầm mắt ngắm vẻ đẹp của biển.  Nam Spa mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe trọn gói, phương pháp trị liệu hiệu quả sẽ giúp quý khách thư giãn và hồi phục nhanh chóng.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Hò bơi tại Nam Hotel & Residences

8. Sea Dragon Apartment & Hotel – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp

 • Địa chỉ: 42 An Đồn 5, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sea Dragon Apartment & Hotel tọa lạc tại vị trí thuận lợi – vừa dễ dàng đi đến biển, vừa nhanh chóng vào trung tâm thành phố. Trên một khu phố hiền hòa, khách sạn cung cấp tiện nghi nghỉ dưỡng an toàn, chất lượng và hợp lý.

 • Cách biển Mỹ Khê: 900 m
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,3 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,4 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,5 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,8 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5,2 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Sea Dragon Apartment & Hotel

Phòng Nghỉ Tại Sea Dragon Apartment & Hotel – Top Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Bước vào sảnh khách chung Sea Dragon Apartment & Hotel, ấn tượng bởi vẻ đẹp lộng lẫy, tinh tế từng họa tiết trang trí. Sử dụng gam màu dịu mát, kết hợp với nội thất gỗ tạo sự ấm áp và gần gũi. Gồm có 2 hạng phồng nổi bật: phòng giường King có ban công – phù hợp cho 2 người và phòng 2 giường King – phù hợp cho 4 người. Mỗi hạng phòng được trang bị đầy đủ từ thiết bị thông tin, đến những vật dụng dùng cho phòng nghỉ: ấm đun, vật dụng tắm,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Sea Dragon Apartment & Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Sea Dragon Apartment & Hotel – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

Sea Dragon Apartment & Hotel mang đến dịch vụ chuẩn 3 sao, chất lượng và hài lòng của quý khách được ưu tiên. Nhân viên lễ tân sẽ hỗ trợ nhiệt tình, giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mà quý khách mong muốn/ góp ý, như: hỗ trợ đặt vé, tư vấn du lịch,… Trong khuôn viên, quý khách sẽ sử dụng wifi miễn phí, bãi đỗ xe ngay cạnh bên – có diện tích rộng rãi và hoàn toàn miễn phí. 

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Sea Dragon Apartment & Hotel

9. Grand Sunrise 3 Hotel & Spa – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Địa chỉ: 30 An Đồn 6, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 

Một khách sạn có view cực đẹp nằm thuộc bán đảo Sơn Trà, chỉ cách biển Mỹ Khê chưa đầy 1km – đó là Grand Sunrise 3 Hotel & Spa. Vị trí đắc địa, cùng dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng sẽ mang đến cho quý khách những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.

 • Cách biển Mỹ Khê: 900 m
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,3 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,4 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,5 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,7 km
 • Cách Làng chài Mân Thái: 2 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Grand Sunrise 3 Hotel & Spa

Phòng Nghỉ Tại Grand Sunrise 3 Hotel & Spa – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

Grand Sunrise 3 Hotel & Spa sẽ giúp việc nghỉ ngơi trọn vẹn và ý nghĩa nhất với không gian hiện đại và tiện nghi thuận lợi. 12 tầng với 56 phòng nghỉ đầy đủ những thiết bị tiện ích hiện đại, gồm: Superior, Deluxe cho 2/ 3/ gia đình, diện tích từ 20-35m2. Đặc biệt hạng Deluxe dành cho gia đình, có view phòng ngủ hướng phố nhìn từ cửa sổ lớn, diện tích 30m2, trang bị 2 giường, phòng tắm và vệ sinh tiện nghi.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Grand Sunrise 3 Hotel & Spa

Các Điểm Đặc Biệt Tại Grand Sunrise 3 Hotel & Spa – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

Grand Sunrise 3 Hotel & Spa cung cấp dịch vụ – giải trí ẩm thực đặc săc. Bể bơi ngoài trời trên tầng thượng và bể bơi trong nhà rộng rãi, làn nước trong mát giúp quý khách thư giãn thoải mái. Ẩm thực Á-Mỹ-Úc với hương vị hảo hạng sẽ mang đến cảm giác ngon miệng, khơi dậy vị giác tại nhà hàng sang trọng của khách sạn. Khu spa và làm đẹp với đội ngũ kinh nghiệm sẽ giúp quý khách có được nguồn năng lượng mới, vẻ ngoài đẹp và giây phút thư giãn cho cơ thể.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Hồ bơi tại Grand Sunrise 3 Hotel & Spa

10. Nature Hotel Da Nang – Khách Sạn Giá Rẻ Quận Sơn Trà Đà Nẵng

 • Địa chỉ: 07 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Nature Hotel Da Nang nằm trên đường Phạm Văn Đồng thuận lợi khi di chuyển giữa các điểm tham quan, ẩm thực và khám phá vùng đất đặc trưng lân cận. Mang đến dịch vụ nghỉ dưỡng hiện đại, tiện nghi và hợp lý, cùng địa thế thuận lợi sẽ giúp khách nghỉ thư giãn thoải mái nhất.

 • Cách biển Mỹ Khê: 1,2 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,1 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,2 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,5 km
 • Cách Bảo Tàng Chăm: 1,8 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 4,9 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Nature Hotel Da Nang

Phòng Nghỉ Tại Nature Hotel Da Nang – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Nature Hotel Da Nang cung cấp chỗ nghỉ dưỡng cao cấp, phòng ốc trang bị những thiết bị phù hợp. Trang trí hài hòa cùng với màu sắc tạo sự gần gũi, không gian phòng nghỉ rộng rãi và tùy hạng sẽ có không gian nghỉ ngơi phù hợp. Gồm có hạng: Suite Executive/ gia đình, Deluxe, Superior, các phòng có view hướng tầm nhìn ra phố. Hạng Suite dành cho gia đình, mang đến không gian nghỉ ngơi riêng tư, phòng nghỉ rộng, các gian phòng phân chia tạo thuận lợi cho sinh hoạt.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Nature Hotel Da Nang

Các Điểm Đặc Biệt Tại Nature Hotel Da Nang – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển

Nature Hotel Da Nang thiết kế dịch vụ và tiện ích vui chơi sẵn có. Khu spa, phòng tập sẽ giúp khách nghỉ tái tạo nguồn năng lượng mỗi ngày, cùng diện mạo khỏe khắn. Khu nhà hàng cao cấp mang đến đa dạng kiểu phục vụ món ăn: từ gọi món, tự chọn, mang đi, ẩm thực đa dạng Á-Âu. Cung cấp dịch vụ đưa đón, cho thuê phương tiện, dịch vụ dọn phòng nghỉ, giặt ủi quần áo, giữ hành lý,…Bàn tiếp tân hỗ trợ 24/24 nhằm mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi chất lượng nhất.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Nature Hotel Da Nang

11. Bantique Hotel – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Lô 17-18 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Bantique Hotel nằm ngay vị trí đắc địa trên đường Phạm Văn Đồng nhộn nhịp. Cách bãi biển gần đó khoảng 5 phút đi xe, cách bãi tắm Mỹ Khê khoảng 13 phút. Vị trí này cũng thuận lợi cho quý khách khi di chuyển tham quan những nơi nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch.

 • Cách biển Mỹ Khê: 1,2 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,1 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,2 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,5 km
 • Cách Asia Park Danang: 3,7 km
 • Cách Núi Sơn Trà: 7 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Bantique Hotel

Phòng Nghỉ Tại Bantique Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Đường Phạm Văn Đồng Gần Biển

Bantique Hotel có 12 tầng với 72 phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Nội thất gỗ, sàn gỗ cao cấp tạo sự thân thiện và ấm áp. Mỗi phòng có bố trí phòng tắm, nhà vệ sinh thuận tiện, phòng tắm trang bị vòi sen và vật dụng tắm đầy đủ. Gồm các hạng phòng nổi bật: Deluxe, Superior, Suite cho 2/ 3 và cho gia đình, diện tích từ 27-64m2. Đặc biệt, với Suite cho gia đình, view nhìn hướng phố, ngoài tiện ích nghỉ ngơi phù hợp, phòng tắm có trang bị bồn tắm sứ cao cấp. 

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Bantique Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Bantique Hotel – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

Bantique Hotel bố trí bể bơi trong nhà với diện tích rộng rãi, bể suc khí liên tục, luôn sạch sẽ và an toàn, phù hợp cho trẻ em và người lớn. Phòng tập, spa và xông khô được thiết kế với gói chăm sóc sức khỏe mang đến sự thư giãn, hồi phục năng lượng. Nhà hàng có không gian rộng, phục vụ đa dạng bữa ăn, từ ẩm thực Mỹ-Á-Âu. Ngoài ra, khách sạn cung cấp các dịch vụ: giặt là, giặt khô, giữ hành lý, dọn phòng nghỉ, đổi ngoại tệ, cho thuê xe di chuyển,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Nhà hàng tại Bantique Hotel

12. Ngọc Lan Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ:73-74-75 Nguyễn Xuân Khoát, An Hải Bắc, Đà Nẵng

Ngọc Lan Hotel là một trong những lựa chọn đáng suy nghĩ cho chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, bạn bè hay công tác. Có vị trí thuận lợi nằm cách biển và trung tâm thành phố khoảng 1km. Con đường có nhiều tiện tích nổi bật: ẩm thực, thương mại thuận lợi cho quý khách khám phá.

 • Cách biển Mỹ Khê: 1,1 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,2 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,3 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,5 km
 • Cách Bảo Tàng Chăm: 1,8 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Ngọc Lan Hotel

Phòng Nghỉ Tại Ngọc Lan Hotel – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng

Ngọc Lan Hotel có thiết kế hiện đại, lối bày trí và nội thất, họa tiết, màu sắc đều toát lên sử tươi mới và tràn đầy sức sống. Khách sạn có 9 tầng, 50 phòng ốc hiện đại, gồm: Deluxe Apartment, Family Suite, Superior, Deluxe, diện tích từ 25-65m2. Đặc biệt với hạng căn hộ, đây là lựa chọn phù hợp cho 2 hoặc 4 người tùy phòng. Gian phòng có phòng ngủ, khu sofa xem TV, bàn ăn, phòng tắm được phân chia, giúp thuận tiện khi sinh hoạt.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Ngọc Lan Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Ngọc Lan Hotel – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển

Ngọc Lan Hotel cung cấp dịch vụ giải trí và tiện ích đi kèm chất lượng, đáng trải nghiệm. Không gian nhà hàng rộng rãi tại tầng trệt, có view nhìn sang phố, món ăn đa dạng và tươi ngon. Bố trí bãi giữ xe miễn phí, cung cấp dịch vụ đưa đón và cho thuê xe. Hỗ trợ các dịch vụ đặt vé, tư vấn du lịch từ bàn tiếp tân. Các hoạt động giải trí khác như karaoke, bơi ống thở và lặn cho dịch vụ trải nghiệm ngoài biển.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Nhà hàng tại Ngọc Lan Hotel

13. Anh Phuong Hotel & Apartment – Khách Sạn Giá Tốt Nhất Tại Đà Nẵng

 • Địa chỉ: 59 Lý Thánh Tông, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Anh Phuong Hotel & Apartment nằm trên đường Lý THánh Tông – với đặc trưng nhiều tiện ích sẵn có xung quanh. Vị trí thuận lợi giúp khách nghỉ di chuyển đến những nơi nổi tiếng, tham quan vẻ đẹp tự nhiên và khám phá ẩm thực, văn hóa đặc trưng tại Đà Nẵng dễ dàng.

 • Cách biển Mỹ Khê: 950 m
 • Cách Cầu sông Hàn: 1,1 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,2 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 1,4 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,4 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,7 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Anh Phuong Hotel & Apartment

Phòng Nghỉ Tại Anh Phuong Hotel & Apartment – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Anh Phuong Hotel & Apartment nổi bật với thiết kế hiện đại, sang trọng toát lên từ vẻ đẹp của các phòng tiện ích và phòng nghỉ. Tổng cộng có 31 phòng nghỉ, trang bị những thiết bị hiện đại. Nội thất dùng như: bàn làm việc, tủ lạnh mini, điều hòa, TV màn hình phẳng, ấm đun, dép đi trong nhà, và vật dụng phòng tắm. Gồm các hạng phòng: Site, Deluxe, Superior và phòng tiêu chuẩn, diện tích từ 20-25m2. Hạng Deluxe phù hợp cho 2 người, gia đình với view hướng phố cực thích hợp.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Anh Phuong Hotel & Apartment

Các Điểm Đặc Biệt Tại Anh Phuong Hotel & Apartment – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp

Anh Phuong Hotel & Apartment mang đến không gian nghỉ dưỡng riêng tư, dịch vụ chất lượng, đội ngũ nhân viên tận tình. Trong khuôn viên, nhà hàng với sức chứa lên trăm người, thực đơn phong phú trải dài miền đất Việt, khách nghỉ sẽ được thưởng thức hương vị ngon nhất. Ngoài ra, các dịch vụ sẵn có khác: bãi đỗ xe miễn phí, dịch vụ dọng phòng hằng ngày, giữ hành lý, đưa đón khách nghỉ, cho thuê xe (xe đạp, ô tô, xe máy),..

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Nhà hàng tại Anh Phuong Hotel & Apartment

14. Khách Sạn San Marino Boutique – Top Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 163 – 165 Võ Văn Kiệt, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Khách sạn San Marino Boutique là một trong những khách sạn được nhiều du khách gần xa chọn nghỉ dưỡng dài ngày. Vừa có vị trí thuận lợi cho việc di chuyển, khám phá cảnh đẹp, vừa thiết kế đẹp mắt, chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp. Chắc chắn sẽ giúp khách nghỉ ngơi trọn vẹn.

 • Cách biển Mỹ Khê: 950 m
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 0,9 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,2 km
 • Cách Bảo Tàng Chăm: 1,6 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,6 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 4,6 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Khách Sạn San Marino Boutique

Phòng Nghỉ Tại Khách Sạn San Marino Boutique – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

Khách sạn San Marino Boutique mang đến không gian nghỉ ngơi ấn tượng, các phòng thiết kế khéo léo với view hướng ra phố. 80 phòng nghỉ cao cấp, nội thất và các tiện ích được trang bị phù hợp. Trong đó, Premier Deluxe, Family Suite, Deluxe là hạng phòng có ban công; Superior là hạng phòng có cửa sổ lớn, diện tích từ 20-74m2. Hạng phòng Family Suite, có diện tích 70m2, view hướng tầm mắt ra phố, hướng biển. Đây cũng là hạng phòng được nhiều gia đình lựa chọn.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Khách sạn San Marino Boutique

Các Điểm Đặc Biệt Tại Khách Sạn San Marino Boutique – Khách Sạn Gần Công Viên Biển Đông Đà Nẵng

Khách sạn San Marino Boutique sẽ khiến khách nghỉ hài lòng với dịch vụ đa dạng. Thưởng thức các bữa ăn ngon miệng tại nhà hàng với thực đơn hấp dẫn, nguyên liệu và cách chế biến đặc biệt từ đầu bếp đầy kinh nghiệm. Bể bơi vô cực trên tầng thượng, view toàn cảnh phố và hướng biển, không khí trong lành, cùng làn nước trong mát lạnh sẽ tua tan mọi ưu lo thường ngày. Hay ghé qua phòng tập thể dục, phòng spa để thư giãn và nạp lại nguồn năng lượng bắt đầu ngày mới.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Hồ bơi tại Khách sạn San Marino Boutique

15. Pavilion Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 35 Võ Văn Kiệt, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Pavilion Hotel có vị tri lý tưởng, vừa gần biển, view nhìn xa hướng núi đẹp mắt, vừa thuận lợi khi khám phá nhiều cảnh đẹp khác ở xung quanh. Chỉ cách trung tâm khoảng 2km, cùng checkin cây cầu nổi tiếng, thưởng thức món đặc sản trứ danh Đà Nẵng một cách nhanh chóng..

 • Cách biển Mỹ Khê: 200 m
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,6 km
 • Cách Cầu Rồng: 2 km
 • Cách Chợ Hàn: 2,2 km
 • Cách Upside Down World Danang: 2,7 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5,3 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Pavilion Hotel

Phòng Nghỉ Tại Pavilion Hotel – Khách Sạn Giá Tốt Nhất Tại Đà Nẵng

Pavilion Hotel gây ấn tượng với khách nghỉ khi bước vào đó là sảnh khách chung, không gian rộng, có khu vực ngồi, trang trí lộng lẫy toát lên sự sang trọng. 23 tầng lý tưởng với 96 phòng nghỉ, gồm những hạng nổi bật: Premier Suite, Pavilion Apartment, Deluxe, diện tích từ 30-70m2. Phòng nghỉ trang bị những tiện nghi cực kỳ cao cấp. View phòng khéo léo hướng ra cảnh biển 1 góc và 1 góc là cảnh núi tuyệt đẹp. Không gian cực kỳ phù hợp để nghỉ ngơi và thư giãn, ngắm cảnh tại phòng.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Pavilion Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Pavilion Hotel – Top Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Pavilion Hotel sẽ giúp khách nghỉ trải nghiệm khoảng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhà hàng cao cấp Victoria sẽ giúp vị giác tròn vị từ ẩm thực Mỹ-Á-Âu. Nâng cao sức khỏe tịa phòng tập, thư giãn tại phòng spa với bài lý trị liệu đa dạng. Tuyệt vời hơn khi ngâm mình tại bể bơi tầng thượng, cạnh là quầy bar phục vụ thức uống và ăn nhẹ, không gian thoáng đãng, cùng view hướng núi/ biển thư giãn. 

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Hồ bơi tại Pavilion Hotel

16. Belle Maison Parosand Đà Nẵng – Khách Sạn 5 Sao Đà Nẵng Gần Biển Mỹ Khê

 • Địa chỉ: 216 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Belle Maison Parosand Đà Nẵng có vị trí cực lý lý tưởng, chỉ cách biển Mỹ Khê 100m. Không gian cực kỳ thu hút bởi không khí trong lành từ biển, view hướng biển/ phố. Địa điểm thuận lợi giúp khách nghỉ nghỉ ngơi thuận tiện, di chuyển hay khám phá vẻ đẹp những nơi nổi tiếng cũng nhanh chóng.

 • Cách biển Mỹ Khê: 100 m
 • Cách Làng chài Mân Thái: 2,1 km
 • Cách Cầu Rồng: 2,2 km
 • Cách Asia Park Danang: 3,6 km
 • Cách Núi Sơn Trà: 6,8 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Belle Maison Parosand Đà Nẵng

Phòng Nghỉ Tại Belle Maison Parosand Đà Nẵng – Khách Sạn Gần Công Viên Biển Đông Đà Nẵng

Belle Maison Parosand Đà Nẵng có thiết kế tòa nhà hiện đại, tường kính cao cấp tạo sự sang trọng. Từ các phòng nghỉ, và tiện ích, khách nghỉ dễ dàng nhìn ngắm cảnh đẹp của phố và đường bờ biển xa xa. Cao 21 tầng, tổng cộng 138 phỏng nghỉ cao cấp và hiện đại từ cách bày trí đến thiết bị tiện nghi. Gồm những hạng nổi bật: Deluxe, Suite, Studio, Residence, diện tích từ 24-38m2. Mỗi phòng mang đều có trang – thiết bị hiện đại, bố trí phòng tắm có bồn tắm, vòi sen cao cấp.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Belle Maison Parosand Đà Nẵng

Các Điểm Đặc Biệt Tại Belle Maison Parosand Đà Nẵng – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

Belle Maison Parosand Đà Nẵng cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Nhà hàng Big Plate, Skydeck phục vụ bữa ăn tự chọn, gọi món với menu ẩm thực Việt và quốc tế đa dạng. Bể bơi vô cực tầng thượng, có ghế dài, dù che, phục vụ quầy bar bên cạnh, không gian thả mình thư giãn. Khách sạn còn bố trí phòng vui chơi dành cho trẻ em với không gian chơi rộng rãi, nhiều hoạt động an toàn, và thú vị để trải nghiệm.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Belle Maison Parosand Đà Nẵng

17. Chic Land Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 210 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Chic Land hotel có vị trí gần biển, nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp nhộn nhịp. Dọc cung đường có nhiều cửa hàng hải sản nổi tiếng, ẩm thực đặc trưng vùng phố biển. Cách trung tâm khoảng 1km, khách nghỉ sẽ thuận lợi khi di chuyển một cách nhanh chóng.

 • Cách biển Mỹ Khê: 100 m
 • Cách Làng chài Mân Thái: 2 km
 • Cách Cầu Rồng: 2,2 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 2,2 km
 • Cách Chợ Hàn: 2,2 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5,6 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Chic Land Hotel

Phòng Nghỉ Tại Chic Land Hotel – Khách Sạn Giá Tốt Nhất Tại Đà Nẵng

Chic Land hotel nổi bật trên cung đường bởi màu xanh bao phủ, thiết kế cây xanh đan xen tạo nên không gian độc đáo, giúp điều hòa khí tự nhiên. Tổng cộng 21 tầng, 150 phòng nghỉ có ban công, view cây xanh, hướng biển. Gồm các hạng: Deluxe, Luxury, Superior, King và căn hộ, diện tích từ 25-115m2. Mỗi phòng đặc trưng với thiết kế thân thiện với môi trường, ban công có ghế ngồi ngắm cảnh, tiện nghi đầy đủ và hiện đại.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Chic Land Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Chic Land Hotel – Top Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Chic Land hotel tạo nên không gian nghỉ dưỡng xanh mát giữa lòng phố biển, dịch vụ cao cấp và chất lượng đang chờ quý khách trải nghiệm. Bể bơi nằm trên tầng thượng thoáng mát, view nhìn ra cảnh biển. Có bể bơi trong nhà, phục vụ cho cả trẻ em. Quán bar nằm cạnh có view cực kỳ chill, đây là điểm checkin và thư giãn nhẹ nhàng. Nhà hàng ngoài món ăn ngon và hấp dẫn, view hướng biển là điểm thu hút, cùng không gian thân thiện với cây xanh và thoáng mát.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Chic Land Hotel

18. Four Points Đà Nẵng – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp

 • Địa chỉ: 120 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng

Four Points Đà Nẵng có vị trí đắc địa nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp. Cách bãi tắm Mỹ Khê khoảng 5 phút đi bộ, làng chài nổi tiếng gần đó khoảng 10 phút đi xe, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên, cùng khám phá hoạt động văn hóa tại đây.

 • Cách biển Mỹ Khê: 150 m
 • Cách Làng chài Mân Thái: 1 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 2,3 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 2,3 km
 • Cách Chợ Hàn: 2,5 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 6,2 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Four Points Đà Nẵng

Phòng Nghỉ Tại Four Points Đà Nẵng – Khách Sạn Đà Nẵng Giá Rẻ Gần Biển Mỹ Khê

Four Points Đà Nẵng có thiết kế sang trọng và nội thất cao cấp. Với độ cao lý tưởng 36 tầng, tổng 390 phòn nghỉ hiện đại và cao cấp sẽ đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng của quý khách. Nổi bật là hạng: Superior King, Corner Suites, Panoramic Deluxe King, diện tích từ 32-65m2. Hạng Corner Suites có diện tích 65m2, view phòng hướng đại dương. Hạng này có phòng có khu vực tiếp khách, khu ăn uống, phòng khách, khu làm việc và phòng tắm, vệ sinh riêng tư. 

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Four Points Đà Nẵng

Các Điểm Đặc Biệt Tại Four Points Đà Nẵng – Khách Sạn Giá Rẻ Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Four Points Đà Nẵng bố trí các tiện ích giải trí đa dạng trong khuôn viên. Hai hồ bơi siêu rộng, không gian cực chill, một hồ bơi trong nhà và một hồ bơi ngoài trời trên tầng thượng. Nhà hàng với view cực kỳ thu hút, thưởng ngoạn vẻ đẹp của biển và núi xa xa, cùng khu phố tấp nập người. Phục vụ ẩm thực Mỹ-Á, đầu bếp nổi tiếng sẽ khiến quý khách hài lòng. Và không thể bỏ qua một dịch vụ chất lượng và mang lại cảm giác thư giãn – khu spa chuyên nghiệp với những bài trị liệu hiệu quả.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Four Points Đà Nẵng

19. Aria Hotel (Alani Hotel & Spa) – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 134 -138 Trần Bạch Đằng, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Aria Hotel nằm trên trục đường thuận lợi khi di chuyển đến những điểm tham quan trong và nội thành Đà Nẵng. Cách trung tâm khoảng 2km, cách bãi biển gần đó khoảng 5 phút dạo bộ, quý khách sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp từ biển, khám phá ẩm thực hải sản tươi ngon trên cung đường này.

 • Cách biển Mỹ Khê: 200 m
 • Cách Upside Down World Danang: 1,7 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 2 km
 • Cách Cầu Rồng: 2,3 km
 • Cách Asia Park Danang: 2,5 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5,2 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Aria Hotel (Alani Hotel & Spa)

Phòng Nghỉ Tại Aria Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Aria Hotel có 14 tầng, tổng 70 phòng nghỉ tiện nghi. Khách sạn lấy tông màu chủ đạo là tím và trắng tạo nên sự quyến rũ và nhẹ nhàng cho toàn bộ không gian. Có các hạng phòng điển hình: Economy, Suite, Family, phòng 2 và 4 người, diện tích từ 18-55m2. Đặc biệt với Suite hướng biển, diện tích 55m2, phòng trang bị đầy đủ tiện nghi, phòng có ban công và ghế ngồi, view hướng biển tạo cảm giác thư giãn cho khách nghỉ.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Aria Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Aria Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Có Hồ Bơi

Aria Hotel cung cấp dịch vụ, hoạt động giải trí hấp dẫn trong suốt kỳ nghỉ cho quý khách. Trải nghiệm ẩm thực đặc sắc từ 3 miền tại nhà hàng cao cấp. Hồ bơi ngoài trời tọa lạc trên tầng thượng, có ghế dài và ô che nắng, phục vụ ăn uống nhẹ, view toàn cảnh hướng biển đẹp mắt. Khách sạn có khu spa, phòng tập, xông hơi giúp quý khách chăm sóc sức khỏe trong chuyến nghỉ dưỡng dài ngày. Ngoài ra, còn cáo các hoạt động thể thao dưới nước ở biển như lướt ván, câu cá, lặn,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Hồ bơi tại Aria Hotel

20. An Thuyen Hotel – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 114 Nguyễn Xuân Khoát, Phước Mỹ, Đà Nẵng

An Thuyen Hotel nằm trên đường Nguyễn Xuân Khoát trầm tĩnh. Cách bãi biễn Mỹ Khê khoảng 10 phút đi xe, đi vào trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 12 phút. Vị trí này thuận lợi giúp khách nghỉ dễ dàng di chuyển đến những điểm vui chơi, khu thương mại lân cận nhanh chóng.

 • Cách biển Mỹ Khê: 1,2 km
 • Cách Chợ Hàn: 1,2 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,4 km
 • Cách Asia Park Danang: 3,6 km
 • Cách Núi Sơn Trà: 7,1 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

An Thuyen Hotel

Phòng Nghỉ Tại An Thuyen Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

An Thuyen Hotel với vẻ ngoài hiện đại, sảnh chung trang trí sang trọng và bắt mắt bởi ánh đèn màu phù hợp. 10 tầng với 53 phòng, gồm các hạng: Apartment, Superior, Suite, Deluxe, diện tích từ 20-52m2. Các phòng thiết kế hướng vườn/ biển/ phố với cửa sổ kính và ghế ngồi thư gian bên cạnh. Hạng Deluxe Apartment được nhiều khách nghỉ lựa chọn, diện tích 52m2, phòng nghỉ có các tiện ích từ bếp, phòng tắm, khu xem TV, sofa,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại An Thuyen Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại An Thuyen Hotel – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

An Thuyen Hotel sẽ giúp quý khách có được kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời bên người thân. Bắt đầu ngày mới với bữa sáng miễn phí tại phòng/ nhà hàng. Nhà hàng phục vụ ẩm thực đa dạng, chế biến từ hải sản, thịt và các loại rau củ tươi ngon nhất. Khu quầy bar hay quán cà phê xinh xắn, những ly nước ngon miệng sẽ giúp quý khách thư giãn, Ngoài ra, còn có các dịch vụ tiện lợi khác: bãi đỗ xe miễn phí, đổi ngoại tê, dọn phòng, hỗ trợ đặt vé đi tour,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

An Thuyen Hotel

21. Sofia Suite Hotel Danang – Khách Sạn Đà Nẵng Giá Rẻ Gần Biển Mỹ Khê

 • Địa chỉ: 9 Lê Quang Đạo, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Sofia Suite Hotel Danang tọa lạc ngay cung đường Lê Quang Đạo, cùng vị trí vô cùng thuận lợi cho việc di chuyển. Cách biển tầm 7 phút đi bộ, đến tham quan/ ngắm cảnh đẹp hay vui chơi tại những điểm hấp dẫn ở trung tâm thành phố cũng nhanh chóng.

 • Cách biển Mỹ Khê: 350 m
 • Cách Upside Down World Danang: 1,8 km
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,8 km
 • Cách Cầu Rồng: 2 km
 • Cách Bảo Tàng Chăm: 2,3 km
 • Cách Asia Park Danang: 2,4 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Sofia Suite Hotel Danang

Phòng Nghỉ Tại Sofia Suite Hotel Danang – Khách Sạn 4 Sao Đà Nẵng Gần Biển

Sofia Suite Hotel Danang có lối kiến trúc cổ điển Pháp. Nội thất bên trong cực kỳ được chú trọng, gỗ cao cấp, cùng phối màu đẹp mắt, tạo sự cổ kính vừa hiện địa. Tất cả với 35 phòng, gồm: Deluxe, Suite, Family, diện tích từ 22-40m2. Hạng Family được nhiều gia đình lựa chọn cho kỳ nghỉ. Có diện tích 40m2, phòng nghỉ có ban công hướng phố, bố trí 2 giường đơn/ giường đôi lớn. Phòng tắm có vòi sen cao cấp, cùng những tiện ích phòng hữu ích khác. 

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Sofia Suite Hotel Danang

Các Điểm Đặc Biệt Tại Sofia Suite Hotel Danang – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp

Sofia Suite Hotel Danang mang đến những dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ và giải trí đi kèm vô cùng chất lượng. Khu chăm sóc sức khỏe với spa, phòng tập thể hình, xông khô/ ướt sẽ giúp khách thư giãn. La Tiato Restaurant – nhà hàng mang món ăn thuần Á đa dạng sẽ giúp quý khách hài lòng. Hay vi vu với tour đi bộ đường dài, nhìn ngắm cảnh đẹp phố biển, hoặc sử dụng dịch vụ thuê xe để tự mình trải nghiệm phố phường nơi đây.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Nhà hàng tại Sofia Suite Hotel Danang

22. The Blossom House Da Nang – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 113 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

The Blossom House Da Nang – chính là lựa chọn lý tưởng dành cho quý khách. Vừa có vị trí thuận lợi gần biển, gần trung tâm. Đặc biệt là cách thiết kế chỗ nghỉ tiện nghi như mô hình nhà thu nhỏ sẽ giúp quý khách thân thuộc như ở nhà.

 • Cách biển Mỹ Khê: 200 m 
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,6 km
 • Cách Cầu Rồng: 2 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 2,1 km
 • Cách Chợ Hàn: 2,2 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

The Blossom House Da Nang

Phòng Nghỉ Tại The Blossom House Da Nang – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

The Blossom House Da Nang sẽ mang đến chỗ nghỉ với 10 tầng, 16 phòng nghỉ theo hơi hướng hiện đại. Kết hợp với nội thất gỗ tạo sự gần gũi, màu sắc trầm và họa tiết trang trí tinh tế. Gồm các hạng căn hộ: Luxury, Premier, Deluxe, Superior, diện tích từ 32-45m2. Đặc biệt với Premier Apartment, diện tích 35m2, căn phòng như ngôi nhà sang trọng thu nhỏ, với 1 giường lớn, bàn ghế ngồi cạnh cửa sổ hướng ra ban công, các tiện ích phòng đầy đủ và hiện đại. 

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại The Blossom House Da Nang

Các Điểm Đặc Biệt Tại The Blossom House Da Nang – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển

Thư giãn tại hồ bơi ngoài trời trên tầng thượng của khách sạn The Blossom House Da Nang. Ghé đến khu spa, xông hơi để thư giãn, tái nạp nguồn năng lương cho cơ thể. Hay rèn luyện độ dẻo dai, sức bền tại phòng tập gym đa năng. Và không thể bỏ qua nhà hàng – với menu cực đa dạng, phục vụ đa dạng kiểu ăn: tự chọn, gọi món và đặc biệt được chế biến từ đầu bếp chuyên nghiệp,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

The Blossom House Da Nang

23. The Shann Hotel – Khách Sạn Mặt Biển Đà Nẵng Đẹp

 • Địa chỉ: 80 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

The Shann Hotel nằm trên trục đường Hà Bổng, chỉ cách biển Mỹ Khê tầm 5 phút đi bộ. Vị trí gần biển, nên quý khách dễ dàng ngắm cảnh bình minh lúc sáng sớm. Trong ngày, di chuyển dễ dàng đến những điểm checkin nổi tiếng trong thành phố.

 • Cách biển Mỹ Khê: 200 m 
 • Cách Cầu Rồng: 2 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 2,2 km
 • Cách Asia Park Danang: 3,4 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5,4 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

The Shann Hotel

Phòng Nghỉ Tại The Shann Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Giá Rẻ Gần Biển Mỹ Khê

Khách sạn này sẽ mang đến cho quý khách chỗ nghỉ ngơi chất lượng và thoải mái. The Shann Hotel có 7 tầng, gồm 22 phòng, với các hạng nổi bật: Deluxe, Superior, Family Suite, diện tích từ 20-35m2. Các phòng đều bố trí tiện ích phù hợp, có ban công hoặc cửa sổ thông gió loại lớn. Đặc biệt với Hạng phòng Deluxe hướng biển, diện tích 30m2, bố trí 1 giường lớn, tiện nghi phòng có: bàn ghế, kệ tủ, TV, điều hòa, vật dụng tắm được trang bị miễn phí tại phòng tắm. 

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại The Shann Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại The Shann Hotel – Khách Sạn Gần Bãi Biển Ở Đà Nẵng

The Shann Hotel cung cấp các dịch vụ tiện ích giúp quý khách có kỳ nghỉ dưỡng thuận lợi nhất. Các dịch vụ nổi bật như: dọn phòng hằng ngày, giặt ủi quần áo, giặt khô, giữ hành lý, giao đồ ăn,..Bàn tiếp tân hỗ trợ 24/24 sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi quý khách có bất kỳ yêu cầu nào. Cung cấp dịch vụ cho thuê xe, dịch vụ đưa đón sân bay, đưa đón các điểm đến trong chuyến nghỉ dưỡng tại đây,…

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

The Shann Hotel

24. Dana Marina Boutique – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển

 • Địa chỉ: 47 Võ Văn Kiệt, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đây một trong những địa chỉ khách sạn gần biển mà bạn không nên bỏ lỡ – Dana Marina Boutique. Khách sạn có vị trí thuận lợi khi quý khách muốn di chuyển ra biển – ngắm bình minh mỗi sớm mai. Hay vào thành phố, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn, ghế thăm những địa danh nổi tiếng.

 • Cách biển Mỹ Khê: 300 m
 • Cách Cầu khóa Tình yêu Đà Nẵng: 1,5 km
 • Cách Cầu Rồng: 1,9 km
 • Cách Cầu sông Hàn: 2,1 km
 • Cách Chợ Hàn: 2,2 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5,2 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Dana Marina Boutique

Phòng Nghỉ Tại Dana Marina Boutique – Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển

Dana Marina Boutique nổi bật với vẻ đẹp bởi nội thất trang trí đẹp mắt, hòa cùng ánh đèn kết hợp tinh tế. 16 tầng với 69 phòng nghỉ sẽ mang đến giấc ngủ tuyệt vời cho quý khách. Gồm các hạng phòng: Premier, Superior, Deluxe, diện tích từ 28-32m2. Đặc biệt với hạng Deluxe 3 người nhìn ra biển, diện tích 32m2, phòng nghỉ hướng núi, có cửa sổ kính lớn. Phòng bố trí 2 giường, có khu tiếp khách, khu ăn uống và phòng tắm riêng tư.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Dana Marina Boutique

Các Điểm Đặc Biệt Tại Dana Marina Boutique – Khách Sạn Đà Nẵng Có Hồ Bơi

Dana Marina Boutique thiết kế hai bể bơi tiện lợi cho khách nghỉ thư giãn. Một hồ bơi ngoài trời tại tầng thượng của khách sạn, có view toàn khu phố, đằng xa có núi và biển tuyệt đẹp. Một hồ bơi trong nhà phù hợp cho cả trẻ em và người lớn. Nhà hàng Dana Marina, phục vụ ẩm thực từ Mỹ-Á-Việt, đáp ứng mọi nhu cầu ăn uống của tất cả quý khách. Ngoài ra còn có quán bar, và quầy cà phê tiện lợi trong khuôn viên, cùng các dịch vụ tiện ích hấp dẫn khác đang chờ khách nghỉ tại đây.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Hồ bơi tại Dana Marina Boutique

25. Paris Deli Danang Beach Hotel – Khách Sạn Đà Nẵng Giá Rẻ Gần Biển Mỹ Khê

 • Địa chỉ: 236 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đây là địa chỉ khách sạn nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp đáng để chọn cho chuyển nghỉ ngơi cùng gia đình. Paris Deli Danang Beach Hotel có vị trí giáp biển, chỉ mất 4 phút để di chuyển, cách trung tâm thành phố khoảng 2,5km. Sở hữu vị trí đẹp cùng chất lượng dịch vụ cao cấp sẽ khiến quý khách hài lòng.

 • Cách biển Mỹ Khê: 100 m
 • Cách Làng chài Mân Thái: 2,1 km
 • Cách Cầu Rồng: 2,2 km
 • Cách Trung tâm thương mại Indochina Riverside: 2,2 km
 • Cách Chợ Hàn: 2,2 km
 • Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5,6 km
top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Paris Deli Danang Beach Hotel

Phòng Nghỉ Tại Paris Deli Danang Beach Hotel – Khách Sạn View Biển Đẹp Ở Đà Nẵng

Paris Deli Danang Beach Hotel với đẹp sang trọng nổi bật từ sảnh khách chung siêu rộng, khu vực ghế ngồi chờ cực chill. Tổng số lên tới 143 phòng, gồm: Deluxe, Superior, Premier, và căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích từ 23-61m2. Mỗi phòng đều trang bị những tiện ích, thiết bị hiện đại. Đặc biệt với hạng căn hộ, diện tích từ 61m2, có view hướng biển. Phòng bố trí 2 phòng ngủ, có bếp, phòng tắm với bồn tắm và vòi sen.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Phòng Nghỉ Tại Paris Deli Danang Beach Hotel

Các Điểm Đặc Biệt Tại Paris Deli Danang Beach Hotel – Khách Sạn Đẹp Ở Đà Nẵng Gần Biển

Paris Deli Danang Beach Hotel thiết kế một hồ bơi ngoài trời thư giãn, view toàn thành phố, đường bờ biển cực đẹp của Đà Nẵng. Tuyệt vời khi trải nghiệm ẩm thực tại một trong ba nhà hàng đặc trưng: Paris Deli Restaurant, The Memoire, Skyline Bistro & Lounge. Với ẩm thực trải dài từ Mỹ-Hàn-Ý-Á và Âu, sẽ khiến thực khách phải ngạc nhiên về sự hấp dẫn và đa dạng này. Dịch vụ spa với bài trị liệu truyền thống, nguyên liệu thuần thiên nhiên sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ.

top 25 khách sạn đà nẵng gần biển cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày

Paris Deli Danang Beach Hotel

Từ khóa: Top 25 Khách Sạn Đà Nẵng Gần Biển Cho Chuyến Nghỉ Dưỡng Dài Ngày