phong thủy, xem hướng nhà đẹp cho người tuổi mão

Xem hướng nhà đẹp cho người tuổi Mão. Mỗi người sinh ra đều mang một quẻ mệnh khác nhau, có người thuộc Đông tứ mệnh, lại có người thuộc Tây tứ mệnh. Bởi vậy, mỗi người sẽ hợp với những hướng nhà khác nhau.

Người tuổi Mão thuộc Tây tứ mệnh thì không nên chọn hướng nhà là các hướng Đông, Nam, Bắc và Đông Nam. Ngược lại, người tuổi Mão thuộc Đông tứ mệnh thì không nên chọn hướng nhà là các hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và chính Tây.

Dưới đây là cách chọn hướng nhà đẹp cho người tuổi Mão:

1. Xem hướng nhà cho người tuổi Kỷ Mão 1939

Tuổi Kỷ Mão có ngày sinh dương lịch từ 19/02/1939 đến 07/02/1940 Người tuổi Kỷ Mão mang mệnh Thổ – Thành Đầu Thổ
Quẻ mệnh: Đoài Kim, thuộc Tây tứ mệnh

Các hướng nhà đẹp nên chọn:

 • Tây Bắc (Sinh Khí)
 • Đông Bắc (Diên Niên)
 • Tây Nam (Thiên Y)
 • Tây (Phục Vị)

Các hướng nhà xấu nên tránh:

 • Bắc (Họa Hại)
 • Đông (Tuyệt Mệnh)
 • Đông Nam (Lục Sát)
 • Nam (Ngũ Quỷ)

phong thủy, xem hướng nhà đẹp cho người tuổi mão

Hướng nhà đẹp cho người tuổi Mão. Tuổi Ất Mão nên xây nhà hướng Tây Bắc (Ảnh minh họa)

2. Xem hướng nhà cho người tuổi Tân Mão 1951

Tuổi Tân Mão có ngày sinh dương lịch từ 06/02/1951 đến 26/01/1952 Người tuổi Tân Mão mang mệnh Mộc – Tùng Bách Mộc
Quẻ mệnh: Tốn Mộc, thuộc Đông tứ mệnh

Các hướng nhà đẹp nên chọn:

 • Bắc (Sinh Khí)
 • Đông (Diên Niên)
 • Nam (Thiên Y)
 • Đông Nam (Phục Vị)

Các hướng nhà xấu nên tránh:

 • Tây Bắc (Họa Hại)
 • Đông Bắc (Tuyệt Mệnh)
 • Tây (Lục Sát)
 • Tây Nam (Ngũ Quỷ)

3. Xem hướng nhà cho người tuổi Quý Mão 1963

Tuổi Quý Mão có ngày sinh dương lịch từ 25/01/1963 đến 12/02/1964 Người tuổi Quý Mão mang mệnh Kim – Kim Bạch Kim
Quẻ mệnh: Khảm Thủy, thuộc Đông tứ mệnh

Các hướng nhà đẹp nên chọn:

 • Đông Nam (Sinh Khí)
 • Nam (Diên Niên)
 • Đông (Thiên Y)
 • Bắc (Phục Vị)

Các hướng nhà xấu nên tránh:

 • Tây (Họa Hại)
 • Tây Nam (Tuyệt Mệnh)
 • Tây Bắc (Lục Sát)
 • Đông Bắc (Ngũ Quỷ)
phong thủy, xem hướng nhà đẹp cho người tuổi mão

Tuổi Quý Mão tránh chọn hướng nhà là hướng Tây (Ảnh minh họa)

4. Xem hướng nhà cho người tuổi Ất Mão 1975

Tuổi Ất Mão có ngày sinh dương lịch từ 11/02/1975 đến 30/01/1976 Người tuổi Ất Mão mang mệnh Thủy – Đại Khê Thủy
Quẻ mệnh: Đoài Kim, thuộc Tây tứ mệnh

Các hướng nhà đẹp nên chọn:

 • Tây Bắc (Sinh Khí)
 • Đông Bắc (Diên Niên)
 • Tây Nam (Thiên Y)
 • Tây (Phục Vị)

Các hướng nhà xấu nên tránh:

 • Bắc (Họa Hại)
 • Đông (Tuyệt Mệnh)
 • Đông Nam (Lục Sát)
 • Nam (Ngũ Quỷ)

5. Xem hướng nhà cho người tuổi Đinh Mão 1987

Tuổi Đinh Mão có ngày sinh dương lịch từ 29/01/1987 đến 16/02/1988 Người tuổi Đinh Mão mang mệnh Hỏa – Lô Trung Hỏa
Quẻ mệnh: Tốn Mộc, thuộc Đông tứ mệnh

Các hướng nhà đẹp nên chọn:

 • Bắc (Sinh Khí)
 • Đông (Diên Niên)
 • Nam (Thiên Y)
 • Đông Nam (Phục Vị)

Các hướng nhà xấu nên tránh:

 • Tây Bắc (Họa Hại)
 • Đông Bắc (Tuyệt Mệnh)
 • Tây (Lục Sát)
 • Tây Nam (Ngũ Quỷ)
phong thủy, xem hướng nhà đẹp cho người tuổi mão

Tuổi Đinh Mão nên chọn hướng nhà là hướng Bắc (Ảnh minh họa)

Trên đây là cách chọn hướng nhà đẹp cho người tuổi Mão. Người tuổi Đinh Mão thuộc Đông tứ mệnh cần tuyệt đối tránh xây nhà hướng Đông Bắc. Nếu nhất quyết xây hướng này chắc chắn trong tương lai gia vận lụn bại, cuộc sống gặp nhiều khó khăn vất vả.

  Từ khóa: Xem hướng nhà đẹp cho người tuổi Mão